/  Publications 

Publications

Last update: June 2017

* denotes publications with non–RII co–authors. To see publications in Russian journals please click here.

2017

Research papers:

 1. Aliphatic and alicyclic camphor imines as effective inhibitors of influenza virus H1N1
  Sokolova A.S., Yarovaya O.I, Baev D.S., Shernyukov A.V., Shtro A.A., Zarubaev V.V., Salakhutdinov N.F. *
  European Journal of Medicinal Chemistry. – 2017. – Volume 127, Pages 661–670
  DOI / PubMed abstract
 2. Ceruloplasmin gene expression profile changes in the rat mammary gland during pregnancy, lactation and involution
  Platonova N.A., Orlov I.A., Klotchenko S.A., Babich V.S., Ilyechova E.Y., Babich P.S., Garmai Y.P., Vasin A.V., Tsymbalenko N.V., Puchkova L.V. *
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. – 2017. – Available online 3 January 2017
  DOI / PubMed abstract
 3. Development of a Protocol for Amplification and Sequencing of the Nucleotide Sequence of the Human DC-SIGN Gene
  Komissarov A.B., Egorova A.A., Grudinin M.P.
  Achievements in the Life Sciences. – 2016. – Volume 10, Supplement, Page S23
  DOI / PubMed abstract
 4. Effect of influenza A virus and bacterial lipopolysaccharide on proliferation and expression of cytokines and other cellular factors in the endothelial cell line ECV-304
  Smirnova S.S., Pisareva M.M., Smirnova T.D., Plotnikova M.A., Sivak K.V., Vorobiev K.V. *
  Cell and Tissue Biology. – 2017. – Volume 11, Issue 2, pp 147–154
  DOI / PubMed abstract
 5. Hybrid inorganic-organic capsules for efficient intracellular delivery of novel siRNAs against influenza A (H1N1) virus infection
  Timin A.S., Muslimov A.R., Petrova A.V., Lepik K.V., Okilova M.V., Vasin A.V., Afanasyev B.V., Sukhorukov G.B. *
  Scientific Reports. – 2017. – 7, Article number: 102
  DOI / PubMed abstract
 6. Impact of mutations in nucleoprotein on replication of influenza virus A/Hong Kong/1/68/162/35 reassortants at different temperatures
  Pulkina A.A., Sergeeva M.V., Petrov S.V., Fadeev A.V., Komissarov A.B., Romanovskaya-Romanko E.A., Potapchuk M.V., Tsybalova L.M.
  Molecular Biology. – 2017. – Volume 51, Issue 2, pp 333–338
  DOI / PubMed abstract
 7. In vitro toxicity of FemOn, FemOn-SiO2 composite, and SiO2-FemOn core-shell magnetic nanoparticles
  Toropova Y.G., Golovkin A.S., Malashicheva A.B., Korolev D.V., Gorshkov A.N., Gareev K.G., Afonin M.V., Galagudza M.M. *
  International Journal of Nanomedicine. – 2017. – Volume 12, Pages 593—603
  DOI / PubMed abstract
 8. Inactivation pathogenic microorganisms in water by laser methods
  Iakovlev A., Grishkanich A., Kascheev S., Ruzankina J., Afanasyev M., Hafizov N. *
  Proc. SPIE 10065, Biophotonics and Immune Responses XII. – 2017. –
  DOI / PubMed abstract
 9. Influenza Antiviral Activity of Br-Containing [2R,4R(S),4aR,7R,8aR]-4,7-Dimethyl-2-(Thiophen-2-YL)Octahydro-2H-Chromen-4-Ols Prepared from (–)-Isopulegol
  Nazimova E.V., Shtro A.A., Anikin V.B., Patrusheva O.S., Il′ina I.V., Korchagina D.V., Zarubaev V.V., Volcho K.P., Salakhutdinov N.F. *
  Chemistry of Natural Compounds. – 2017. – Volume 53, Issue 2, pp 260–264
  DOI / PubMed abstract
 10. Interaction of Bacteroides fragilis toxin with outer membrane vesicles reveals new mechanism of its secretion and delivery
  Zakharzhevskaya N.B., Tsvetkov V.B., Vanyushkina A.A., Varizhuk A.M., Rakitina D.V., Podgorsky V.V., Vishnyakov I.E., Kharlampieva D.D., Manuvera V.A., Lisitsyn F.V., Gushina E.A., Lazarev V.N., Govorun V.M. *
  Cellular and Infection Microbiology. – 2017. –
  DOI / PubMed abstract
 11. Oncolytic influenza A virus expressing interleukin-15 decreases tumor growth in vivo
  Hock K., Laengle J., Kuznetsova I., Egorov A., Hegedus B., Dome B., Wekerle T., Sachet M., Bergmann M. *
  Surgery. – 2017. – Volume 161, Issue 3, Pages 735–746
  DOI / PubMed abstract
 12. Regio- and diastereoselectivity of the cycloaddition of aldonitrones with benzylidenecyclopropane: An experimental and theoretical study
  Sirotkina EV, Efremova MM, Novikov AS, Zarubaev VV, Orshanskaya IR, Starova GL, Kostikov RR, Molchanov AP *
  Tetrahedron. – 2017. – Volume 73, Issue 21, Pages 3025–3030
  DOI / PubMed abstract
 13. Reintroduction of highly pathogenic avian influenza A/H5N8 virus of clade 2.3.4.4. in Russia
  Marchenko, V.Y., Susloparov, I.M., Komissarov, A.B. et al. *
  Archives of Virology. – 2017. – pp 1–5
  DOI / PubMed abstract
 14. Safety and efficacy of p62 DNA vaccine ELENAGEN in a first-in-human trial in patients with advanced solid tumors
  Ponomarenko DM, Klimova ID, Chapygina YA, Dvornichenko VV, Zhukova NV, Orlova RV, Manikhas GM, Zyryanov AV, Burkhanova LA, Badrtdinova II, Oshchepkov BN, Filippova EV, Orlov SV, Kolesnikov SI, Sufianov AA, Baum SR, Zaitzeva OY, Komissarov AB, Grudinin MP, Kiselev OI, Tsyb AF, Venanzi F, Shcherbinina V, Chursov A, Gabai VL, Shneider AM *
  Oncotarget. – 2017. – March 25. Epub ahead of print.
  DOI / PubMed abstract
 15. Synthesis and biological activity of heterocyclic borneol derivatives
  Sokolova A.S., Yarovaya O.I., Shtro A.A., Borisova M.S., Morozova E.A., Tolstikova T.G., Zarubaev V.V., Salakhutdinov N.F. *
  Chemistry of Natural Compounds. – 2017. – Volume 53, Issue 3, pp 371–377
  DOI / PubMed abstract
 16. Synthesis of new heterocyclic dehydroabietylamine derivatives and their biological activity
  Kseniya S. Kovaleva, Olga I. Yarovaya, Andrey V. Shernyukov, Vladimir V. Zarubaev, Anna A. Shtro, Yana R. Orshanskaya, Nariman F. Salakhutdinov *
  Chemistry of Natural Compounds. – 2017. – Volume 53, Issue 3, pp 364–370
  DOI / PubMed abstract
 17. The expanding repertoire of G4 DNA structures
  Varizhuk A., Ischenko D., Tsvetkov V., Novikov R., Kulemin N., Kaluzhny D., Vlasenok M., Naumov V., Smirnov I, Pozmogova G. *
  Biochimie. – 2017. – Volume 135, April 2017, Pages 54–62
  DOI / PubMed abstract
 18. The Oxime Derivatives of 1-R-1H-Naphtho[2.3-d][1.2.3]triazole-4.9-dione 2-oxides: Synthesis and Properties
  Shtil AA, Gornostaev LM, Tsvetkov VB, Markova AA, Lavrikova TI, Khalyavina YG, Kuznetsova AS, Kaluzhny DN, Shunayev AV, Tsvetkova MV, Glazunova VA, Chernyshev VV *
  Anticancer Agents Med Chem. – 2017. – Vol 17
  DOI / PubMed abstract
 19. Verification of oligomycin A structure: synthesis and biological evaluation of 33-dehydrooligomycin A
  Lyudmila N Lysenkova, Oleg Y Saveljev, Natalya E Grammatikova, Vladimir B Tsvetkov, Olga B Bekker, Valery N Danilenko, Lyubov G Dezhenkova, Eugene E Bykov, Olga A Omelchuk, Alexander M Korolev and Andrey E Shchekotikhin *
  The Journal of Antibiotics. – 2017. – April 19
  DOI / PubMed abstract
 20. Structural features of the ionic self-complementary amyloidogenic peptide
  Egorov V V, Zabrodskaya Ya A, Lebedev D V, Gorshkov A N and Kuklin A I *
  IOP Conf. Series: Journal of Physics. – 2017. – Conf. Series 848 012022
  DOI / PMC Abstract
 21. Synthesis and in vitro study of novel borneol derivatives as potent inhibitors of the influenza A virus
  Sokolova  A. S., Yarovaya O. I., Semenova M.D., Shtro A. A., Orshanskaya I.R., Zarubaev V. V.  and  Salakhutdinov N.F. *
  MedChemComm. – 2017. – 8(5), Pages 960—963
  DOI / PMC Abstract